Cloud2IT Projecten

Projecten

Spelersprofielen

Dit is een web-applicatie om de spelers van een trainer te kunnen volgen. Het moet onderandere de uitwisseling van informatie tussen trainers van de zelfde speler vergemakkelen. Het is mogelijk om een notities bij spelers aan te maken, waardoor ook over de tijd gekeken kan worden wat er met een speler gaande is.
Al is het niet het belangrijkste van de applicatie, het is mogelijk om doelen van spelers en trainers op te slaan.
Bekijk

Funnel-applicatie

Deze applicatie is in opbouw voor het Service Center Glas van KPN. Het zal het beheren van het funnel-proces moeten verbeteren.
Op dit moment is de beta-applicatie af. Het gaat hier bij een opzet. Hij moet nu gepresenteerd worden en aangepast worden aan de wensen van de beheerders. Ook de input zal anders zijn dan waar mee rekening is gehouden. Ook dit dient dus aangepast te worden in de applicatie.
Bekijk

DiCoS

DiCoS staat voor Digital Conference Support. Dit is een project in aanbouw. Het is bedoeld om het vergaderen te vergemakkelen, maar veel meer informatie is er nu nog niet beschikbaar.
Bekijk